>

Pelajari Ilmu Hadis


Hadis Pertama

" Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Hanyasanya amalan-amalan itu adalah ( bergantung ) kepada niat, dan hanyasanya bagi setiap manusia itu apa ( balasan ) yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin ia menikahinya, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang ia berhijrah kerananya.'

 Hadis Kedua

Dari Umar Ibnul-Khattab r.a, katanya : Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba mucul di dalam majlis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berrambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengenalinya, lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu berkata :
Sipemuda : Khabarkan aku tentang Islam ?
Rasulullah : Islam, iaitu hendaklah mengucap syahadat - bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila berdaya ke sana.
Sipemuda : Benar katamu.
( Berkata Umar r.a : Kami merasa hairan kepada tingkah laku sipemuda itu, dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya )
Sipemuda : Khabarkanlah kepada ke tentang Iman ?
Rasulullah : Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baikNya atau yang burukNya.
Sipemuda : Benar katamu ! Khabarkanlah kepadaku tentang Ihsan ?
Rasulullah : Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatNya sesungguhnya Allah sentiasa dapat melihat engkau.
Sipemuda : Khabarkan padaku tentang hari kiamat ?.
Rasulullah : Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya.
Sipemuda : Khabarkan padaku tentang tanda-tandanya ?
Rasulullah : Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri ; Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing ( berbangga ) membina bangunan yang tinggi-tinggi.
( Kemudian beredar keluar sipemuda itu dari majlis tersebut ) :
Rasulullah : Tahukan anda wahai Umar siapakah pemuda yang menyoal kau tadi ?
Umar Al-Khattab : Allah dan RasulNya jua yang mengetahui.
Rasulullah : Itulah Jibril a.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu.

 Hadis Ketiga

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar r.a, berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Islam itu didirikan atas lima ( pekara ) - Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah dan puasa sebulan Ramadhan. "

 Hadis Keempat

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Mas'ud r.a, katanya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sedangkan baginda seorang yang benar dan dibenarkan kata-katanya, sabdanya : ' Sesungguhnya sesaorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setitik air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian seketul daging seperti yand demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis empat pekara : rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadaNya, sesungguhnya sesaorang kamu itu tetap akan beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya cuma sehasta sahaja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya ( suratan takdir ) sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya sesaorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka sehinggalah di antara dirinya dengan neraka cuma sehasta saja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya sehingga dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka akhirnya masuklah dia ke dalam syurga itu. "

 Hadis Kelima

" Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah r.a. katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bukan darinya adalah tertolak ', ~ diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat yang lain oleh Imam Muslim : " Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak dari perintah kami, maka ia adalah tertolak. "

 Hadis Keenam

"Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat ( tidak terang halal atau haramnya ) yang tiada diketahui oleh orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam pekara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam pekara haram. Laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya. dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. '

 Hadis Ketujuh

Dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus Ad-Dhari r.a, bahawasanya Nabi SAW bersabda : ' Agama itu adalah nasihat. ' Kami sekelian bertanya : ' Untuk siapa ? ' Maka jawab Rasulullah SAW : ' Bagi Allah, kitabNya, RasulNya dan bagi penganjur-penganjur kaum Muslimin dan orang awamnya. '

 Hadis Kelapan

Dari Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : ' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, memberi zakat, maka jika mereka melakukan semua itu akan terselamatlah darah dan harata benda mereka dariku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. '

 Hadis Kesembilan

Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar r.a : " Bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Apa yang aku larang kamu lakukan maka hendaklah kamu tinggalkannya, dan apa yang aku perintahkan kamu lakukan hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak bertanya serta pertelingkahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka.

 Hadis Kesepuluh

Dari Abu Hurairah r.a : Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah berfirman : ' Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. ' Dan Allah berfirman lagi : ' Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ' Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari sumber yang haram. Alangkah jauhnya dia ( doanya ) untuk dikabulkan. '

 Hadis Kesebelas

Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya r.a yang berkata : " Aku menghafal dari Rasulullah SAW : ' Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tiada meragukanmu. "

 Hadis Keduabelas

Dari Abu Hurairah r.a katanya: " Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sebaik-baik Islam sesaorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena mengena dengannya. "

 Hadis Ketigabelas

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, khadam kepada Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW : Tiada beriman sesaorang kamu, sehinggalah ia mencintai saudaranya sama seperti ia menyintai dirinya sendiri.

 Hadis Keempatbelas

Dari Ibnu Mas'ud r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada dihalalkan darah seorang Muslim, kecuali atas satu dari tiga sebab ; janda yang berzina, jiwa dengan jiwa ( membunuh tanpa hak ) dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jemaah.'

 Hadis Kelimabelas

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berkata yang baik atau berdiam diri. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. "

 Hadis Keenambelas

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya ada seorang telah berkata kepada Nabi SAW : " Nasihatilah kepadaku ! " Dijawab oleh Nabi SAW : " Jangan marah! " Orang itu berulangkali meminta supaya dirinya dinasihati, maka tetap Rasulullah SAW mengatakan : " Jangan marah ! "

 Hadis Ketujuhbelas

Dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berihsan ( menyempurnakan sesuatu dengan baik ) terhadap semua pekara. Seandainya kamu membunuh, maka bunuhlah secara sempurna, dan apabila menyembelih maka elukkanlah penyembelihan. Hendaklah sesaorang kamu menajamkan mata pisaunya dan merehatkan penyembelihannya. "

 Hadis Kelapanbelas

Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdul Rahman, Muaz bin Jabal r.a, dari Rasulullah SAW, sabdanya : " Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan yang baik itu akan memadam yang jahat. Dan berperangai kepada manusia dengan dengan perangai yang bagus. "

 Hadis Kesembilanbelas

Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas r.a : " Bahawa pada suatu hari saya sedang berada di belakang Rasulullah SAW ( di atas binatang tunggangannya ), lalu sabda baginda : ' Wahai anak kecil, sesungguhnya aku telah mengajar kamu beberapa perkataan. Peliharalah ( perintah ) Allah, nescaya Dia akan memelihara kamu, peliharalah ( kehormatan ) Allah, nescaya engkau akan merasakan Dia berada bersama-samamu. Jika engkau memohon, pohonlah kepada Allah semata-mata. Jika engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah semata-mata. Ketahuilah bahawa jika semua umat manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu menafaat, nescaya mereka tidak akan mampu memberi menafaat itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah. Begitu juga sekiranya mereka berkumpul untuk menentukan suatu mudharat untuk kamu, nescaya mereka tidak akan mampu menentukannya, melainkan dengan suatu yang telah ditentukan Allah ke atas kamu. Telah diangkat kalam ( tulisan ) dan telah kering ( tinta ) buku catitan. '

 Hadis Keduapuluh

Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amru Al-Anshari Al-Badri r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Di antara sabda para Nabi yang terdahulu yang masih dipakai untuk orang ramai ( sehingga kini ) ialah : Jika engkau tiada malu, buatlah sesuka hati kamu. '

 Hadis Keduapuluh Satu

Dari Abu Amru dan dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah r.a, katanya : " Saya pernah bertanya Rasulullah SAW : Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran mengenai Islam, yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang selain daripada engkau. Sabda Rasulullah SAW : ' Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah.' "

 Hadis Keduapuluh Dua

Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Anshari r.a, bahawasanya telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW : " Apa pendapatmu jika saya menunaikan semua sembahyang fardhu, dan aku berpuasa sebulan Ramadhan, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan suatu atas demikian itu, adakah aku masuk syurga? Jawab Rasulullah SAW : Ya. "

 Hadis Keduapuluh Tiga

Dari Abu Malik Al-Hariths bin Ashim Al-Ashya'ri r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Suci itu sebahagian daripada iman, dan Alhamdullilah memenuhi timbangan, dan Subhanallah Wal-Hamdullilah pula akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu bukti, dan sabar itu sinaran dan Al-Quran itu dalil bagimu atau atasmu. Setiap manusia berusaha, ada yang menjual dirinya, ada yang memeliharanya dan ada yang membinasakannya. '

 Hadis Keduapuluh Empat

Dari Abu Dzar Al-Ghafiri r.a, dari Nabi SAW yang meriwayatkan dari Tuhannya Allah Azzawajalla, bahawasanya Tuhannya telah berkata : " Wahai hamba-hambaKu ! Sesungguhnya aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriKu, dan Aku jadikan haram di antara sesama kamu, maka janganlah kamu aniaya-menganiayai.
Wahai hamba-hambaKu ! Kamu sekelian sesat, kecuali siapa yang telah Aku berikan hidayat kepadanya. Maka hendaklah kamu minta hidayat daripadaKu, nescaya Aku akan memberi hidayat itu kepadamu.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu lapar kecuali siapa yang telah Aku berikan makanan kepadanya, maka hendaklah kamu sekelain meminta makan daripadaKu, nescaya Aku akan beri kamu makan.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu bertelanjangan, kecuali sesiapa yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian daripadaKu.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu membuat kesalahan pada waktu malam dan siang dan Akulah yang sahaja yang mengampunkan segala dosa. Maka mintalah keampunan daripadaKu, nescaya Aku akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu.
Wahai hamba-hambaku ! Kamu sekelian tidak mampu merancang sesuatu mudharat untuk memudharatkan Aku, dan kamu tidak mampu merancang sesuatu menafaat untuk memenafaatkan Aku.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya bertaqwa seperti taqwanya hati seorang manusia di antara kamu, nescaya yang demikian itu tidak akan menambahkan barang sedikit pun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya berhati jahat seperti jahatnya hati seorang manusia di antara kamu, nescaya yang demikian itu tidak akan mengurangkan barang yang sedikit pun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya berkumpul pada sebuah tanah lapang lalu masing-masing meminta padaKu, nescaya Aku akan memperkenankan kepada tiap-tiap seorang itu akan permintaannya, nescaya yang demikian tidak akan mengurangkan sedikit pun dari apa yang Aku miliki, melainkan seperti terkurangnya sebatang jarum yang jatuh ke dalam laut.
Wahai hamba-hambaku ! Sebenarnya semua itu adalah amalan-amalan kamu yang Aku catitkan bagi kamu sekelian, kelak di kemudian hari akan Aku balas atas tiap-tiap satu daripadanya. Oleh itu, barangsiapa menerima kebaikan hendaklah ia memuji Allah dan barangsiapa yang menerima sebaliknya janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. "

 Hadis Keduapuluh Lima

Dari Abu Dzar Al-Ghafiri r.a jua, bahawasanya segolongan manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi SAW : " Wahai Rasulullah ! Orang-orang kaya telah lebih banyak mendapat pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah pula dengan harta kekayaan mereka yang lebih itu."
Bersabda Nabi SAW : " Bukankah Tuhan telah menunjukkan kamu cara-cara bagaimana kamu boleh bersedekah ? Sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah, dan tiap-tiap tahlil itu sedekah, dan pada tiap-tiap tahmid itu sedekah dan pada tiap-tiap tahli itu sedekah, dan menyuruh berbuat kebaikan itu sedekah dan melarang membuat kejahatan itu sedekah, dan persetubuhan sesaorang dengan isteri juga sedekah. "
Bertanya para sahabat : " Ya Rasulullah ! Adakah sesaorang kami yang memuaskan syahwat dengan isterinya mendapat pahala juga ? "
Bersabda Rasulullah SAW : " Apakah pendapat kamu sekiranya sesaorang itu melepaskan syahwatnya pada yang haram, adakah dosa atasnya ? Demikianlah pula, jika ia melepaskan syahwatnya pada yang halal, adalah baginya pahala. "

 Hadis Keduapuluh Enam

Daripada Abu Hurairah r.a : Bahawa Nabi SAW telah bersabda : " Setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila matahari terbit. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Dan engkau menolong sesaorang menaiki tunggangannya atau pun engkau menolong mengangkat baginya barang-barang ke atas tunggangnya adalah sedekah, dan perkataan yang baik itu sedekah. Dan pada tiap-tiap langkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari jalan laluan juga menjadi sedekah. "

 Hadis Keduapuluh Tujuh

Dari An-Nawwas bin Sim'an r.a, dari Nabi SAW yang bersabda : " Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dan dosa pula adalah apa yang tersimpul di dalam diri engkau dan engkau benci bahawa ia diketahui manusia mengenainya.
~ Riwayat Muslim
Dari Abi Wabishah bin Ma'bad r.a : " Bahawa aku datang kepada Rasulullah SAW lalu banginda bertanya : ' Engkau datang bertanyakan erti kebajikan ? ' Aku menjawab : ' Ya '. Sabda Rasulullah SAW lagi : ' Tanyalah hati engkau. ' Kebajikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya serta mententeramkan hati. Manakala dosa pula ialah apa yang mengganggu jiwa dan meragui dalam dada, walaupun orang ramai telah memberikan engkau fatwa dan terus menfatwakan sesuatu.' "

 Hadis Keduapuluh Lapan

Dari Abi Najih bin Al-Irbadh bin Sariyah, katanya : " Rasulullah SAW telah memberikan suatu nasihat kepada kami yang mengeletarkan hati dan menitiskan air mata. Maka kami berkata kepadanya : ' Wahai Rasulullah, seolah-olah ini suatu nasihat yang terakhir, maka berikanlah kepada kami suatu pesanan. ' Sabda Rasulullah SAW : ' Saya berpesan kepada kamu supaya sentiasa bertaqwa kepada Allah Azza wajalla serta mendengar dan taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerinta kamu. Sesungguhnya orang-orang yang masih hidup di antara kamu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan dan sunnah Khalifah Ar-Rasyiddin Al-Mahdiyyin yang beroleh petunjuk ( daripada Allah ) dan gigitlah ia dengan gigi geraham kamu ( berpegang teguh dengannya dan jangan dilepaskan sunnah-sunnah itu ).
Dan jauhilah kamu dari pekara-pekara yang diadakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bida'ah itu menyesatkan. '

 Hadis Keduapuluh Sembilan

Dari Muaz bin Jabal r.a, berkata : " Khabarkan kepadaku suatu amalan yang membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. "
Jawab Nabi SAW : " Sebenarnya engkau telah bertanya suatu pekara yang besar, dan sesungguhnya amat mudah sekali bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu : Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan suatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa sebulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah. "
Kemudian Nabi bersabda lagi : " Mahukah engkau aku khabarkan pokok amalan, tiangnya dan kemuncaknya? " Aku menjawab : " Mahu, ya Rasulullah . " Sabda baginda : " Pokok amalan ialah Islam, tiangnya ialah sembahyang dan kemuncaknya ialah jihad. "
Kemudian Nabi bersabda lagi : " Mahukah engkau aku khabarkan kunci kepada semua pekara ini ? " Aku menjawab : " Mahu, ya Rasulullah. " Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata : " Awas, jaga ini baik-baik. "
Aku bertanya : " Ya Rasulullah, adakah kami akan dituntut kerana berkata dengannya ? " Baginda lalu menjawab : " Dan tidak akan dicampakkan manusia ke atas muka mereka atau batang hidung mereka ke dalam neraka, melainkan hasil tutur bicara mereka. "

 Hadis Ketigapuluh

Dari Abi Tsa'labah Al-Khusani, Jurthum bin Nashir r.a, daripada Rasulullah SAW, yang bersabda : " Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardhukan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mengabaikannya. Dan ia telah menetapkan beberapa hudud ( batasan ), maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa benda maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Dia telah mendiamkan beberapa pekara sebagai suatu rahmat terhadap kamu, bukan kerana lupa maka janganlah kamu membahas mengenainya. "

 Hadis Ketigapuluh Satu

Dari Abu Abbas, Sahil bin Saad As-Sa'idd r.a, berkata : " Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan bertanya : ' Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan, sekiranya aku buat, nescaya aku dicintai oleh Allah dan orang ramai. '
Maka dijawab Nabi : ' Hendaklah zahid di dunia, nescaya engkau dicintai oleh Allah dan engkau zahid pada apa yang ada di sisi manusia, maka nescaya engkau dicintai oleh orang ramai. '

 Hadis Ketigapuluh Dua

Dari Abi Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : " Tiada mudharat dan tiada memudharatkan. "

 Hadis Ketigapuluh Tiga

Dari Ibn Abbas r.a bahawa Nabi SAW pernah bersabda : " Jika dilayankan setiap orang dengan tuntutannya, nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain dan ada pula yang menuntut darahnya. Akan tetapi yang menuntut itu harus menbawa saksi, manakala yang memungkiri harus bersumpah. "

 Hadis Ketigapuluh Empat

Dari Abi Said Al-Khudri r.a, katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya ( kuasanya ). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya ( nasihatnya ). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahkannya dengan hatinya ( tidak meredhai perbuatan tersebut ). Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.

 Hadis Ketigapuluh Lima

Dari Abu Hurairah r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Janganlah kamu berdengki-dengkian, dan jangan kamu tipu-menipu, dan jangan benci-membenci, dan jangan musuh memusuhi, dan jangan kamu berjual beli atas jual beli setengah yang lain, dan jadilah kamu sekelian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Seorang Muslim adalah bersaudara sesama Muslim, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh membiarkannya tertindas, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinainya.
Taqwa itu berpunca dari sini - sambil Nabi SAW menunjukkan ke dadanya tiga kali. Sudah memadailah kejahatan seorang itu jika ia menghina saudaranya yang Islam. Seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain diharamkan darahnya, harta bendanya dan kehormatannya. ' "

 Hadis Ketigapuluh Enam

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, yang bersabda : " Barangsiapa yang melapangkan seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskan dirinya dari suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.
Dan barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang yang susah, nescaya Allah akan meringankan penderitaan dirinya di dunia dan di akhirat.
Barangsiapa yang menutup keaipan seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaipannya di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya, selagi hambaNya berusaha menolong saudaranya.
Barangsiapa yangmenuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan baginya ke syurga. Dan tidak berhimpun suatu kelompok manusia dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Kitabullah dan mempelajarainya antara sesama mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka ketenteraman, diliputi oleh rahmat., di kelilingi oleh para Malaikat dan disebut Allah kepada sesiapa yang di sisiNya. Sesiapa yang dilengahkan oleh amalannya maka tidak akan dipercepatkan oleh keturunannya. "

 Hadis Ketigapuluh Tujuh

Dari Ibn Abbas r.a dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini daripada Tuhannya Tabaraka Wa Ta'ala, katanya : " Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang baik dan yang jahat, dan telah menerangkan keduanya itu. Maka barangsiapa yang bercita kepada kebaikan, kemudian ia tidak mengerjakannya - Allah akan mencatit disisinya satu hasanah yang sempurna. Dan jika ia melaksanakan, nescaya Allah akan mencatitkan di sisiNya sepuluh hasanah hingga tujuh ratus kali lipat ganda dan hingga sampai beberapa kali ganda banyaknya. Dan jika ia bercita-cita mengerjakan sesuatu kejahatan kemudian tidak dilakukannya, Allah akan mencatitkan di sisiNya satu hasanah yang sempurna. Jika ia meneruskan cita-citanya yang jahat itu dan melakukannya, Allah akan mencatitkan baginya satu kejahatan sahaja.
~ Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya.

 Hadis Ketigapuluh Lapan

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman : Barangsiapa yang memusuhi waliKu ( orang yang setia padaku ), maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tiada seorang hambaku yang bertaqarrub ( beramal ) kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Ku cintai hanya dari ia menunaikan semua yang ku fardhukan ke atas dirinya. Dan hendaklah hambaKu sentiasa bertaqarrub dirinya kepadaKu dengan nawafil ( ibadat sunat ) sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, nescaya adalah Aku sebagai pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan sebagai penghilantannya yang ia melihat dengannya, dan sebagai tangannya yang ia bertindak dengannya, dan sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan sekiranya ia meminta kepadaKu nescaya Aku berikan kepadanya, dan sekiranya ia memohon perlindungan kepadaKu nescaya Aku lindungi ia

 Hadis Ketigapuluh Sembilan

Dari Ibn Abbas r.a, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku daripada umatku segala perbuatan dari kesilapan dan kelupaan dan segala yang dipaksa ke atas diri mereka

 Hadis Keempatpuluh

Dari Ibn Umar r.a., katanya : " Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : ' Anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. ' Maka Ibn Umar berkata : "Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. "

 Hadis Keempatpuluh Satu

Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada beriman sesaorang dari kamu sehingga hawa nafsunya patuh kepada apa yang aku sampaikan. ' "

 Hadis Keempatpuluh Dua

Dari Anas r.a, katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Telah berfirman Allah Ta'ala :
Wahai anak Adam ! Setiap kali engkau berdoa berharap kepadaKu, Aku akan tetap mengampunimu atas segala dosa yang engkau lakukan, dan Aku tiada peduli.
Wahai anak Adam ! Andaikata dosa-dosa kamu setinggi langi kemudian kamu memohon keampunanKu, nescaya Aku akan mengampunimu.
Wahai anak Adam ! Andaikata engkau datang padaku dengan dosamu sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemuiKu, pada hal tiada engkau menyekutui akan Aku dengan sesuatu pun, nescaya Aku akan datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi pula.
 

^__^ Qudwah Hasanah ^__^

Salam suma ^_^..

Hye blogger..hari ni ain mo ceta tntg seseorang yg pnah bg ain sesuatu yg ain msi smpn..dan mci sntesa dgn ain..kawan ain.. =).. ain tertarik dgn kata2 nya yg mnusuk kalbu..hehe joke2 jer..sbnrnya ain dah buat kat blog ayt tu..tp kan, ntah hlng plak..mybe ain t'delete kot..xpala..ap pun..ain cuma nk kngsi jer..

Dirimu t'hias sbaik2 cptaan. . .maka jdikanla dirimu nisa' yg bleh mjdi mjahiddah, jhad d jln Allah. . .jdkanla drimu antara fatayat yg djulang, jdikanla drimu gdis manis yg tdak pnah kalah dgn rdup pnahan mata adam, cnta rmaja kau pggrkan dmi amanah Tuhan, hny ptra yg tpncr dlm istiqarah sbgai jdoh akn mdpt cintamu krna Allah, djalan hlal y mmimpnmu, dmi mcri redha Illahi. . ..

cntikkan ayat dy..ain suka sgt2..sbb tu ain smpn..n sngt2 ain hrgai..cuma ain pnah bkpel..tu laa..kan dlm ayt tu " cinta remaja kau pinggirkan" huhu..tp tu dulu laa..ain jd single blik..=)..apa pun..ain happy..ain xtau knp..k laa tu jaa..

wasalam.^_^

Ya Allah Ampunkan Dosa ku..

Salam suma =(


Hye blogger...=(..ain mnta maaf sgt2..btul laa..ain mnta maaf sgt2..ain ndatau n xda niat mo tgk vdeo2 yg nda baik..ain ndatau ad bnda mcm tu..ya Allah..mnggis bh..ain tkut kgkwn suma fkir ngtif tntg ain..ain nmau ..Demi Allah, ain buka ja bnda tu, ain jd loading, ain ndatau plak ad vdeo 'gila'..dgn prasaan yg mrh trus ain matikan lp..ya Allah..ap yg ain buat ni..ain nngis nngis dan nngis..ain nmau hdup d dunia ni kena bnci,hnya krna ain tsilap msuk..ain xda niat pun..lgpun skali bnda tu ain 'ttgk'..ain matikan trus fb, ain istifar..ya Allah..ain tkut hdup ain xdak dredhai..ain nmau mcm tu..sdh la rslt dkat mo kuar,,jauhkan kan ain dri bnda2 yg mcm tu ya Allah..knp bh, stiap ja org mo knl ain, hnya krna nafsu serakah!!..kenapa??!! apa salah ain..?
kenapa bh org mo knl ain hnya krnaa mo bnda mcm tu..ingt ain ni apa..pmpuan pkai buang..mcm tu jaa..tdak..ya Allah..

Ain namau kwn2 ain salah fhm, fb ni mkin hri snng ja dorg mo tgk2 kan bnda2 yg Allah x suka, bnda2 yg Allah suka kenapa x buat..kenapa bnda tu jgak yg bermain2 d hty mnusia..jauhkan la diri ain gan kwn2 ain dri mksiat yg menyesatkan dn mmg trus mnmpah tiket ke neraka..ya Allah..bgus lg ain main blog2..facebook ni popular sdh dgn bnda2 yg x baik.. adalah page tntg JIJIK PADA ISLAM..kenapa suma ni?? kenapa dunia kita nk hncur, dah phjungnya kita msih lalai gan alpa dgn keduniaan..Ain pun sdang dlm proses mo mmperbaikki diri ain, ain ni bukan baik sgt, psal tu la ain mo brubh..tp knp saja bila ain mo brbh, ada saja yg mgnggu..ya Allah..jauhkan la kami dri maksiat ya Allah..kita sdh nmpk tnda2 kiamat, memang jlas..tp knp kta msih tdak mahu brbh..ain mo brbh ad yg nda pcaya..brbh hnya krna cinta la apala..knp singkat btul pmikiran mnusia zaman skrg..salah kah ain nk brbh??? smntara pintu taubat Allah Taala tu tbuka, bek kita btaubat..dgn dgn Allah..bukan bsuka ria, ain pn slalu tmiss solat..tp ain cepat2 sdar dri mimpi..ain cpt2 bistifar..

Ain tkut dgn azab Allah Taala..knp la d saat kita dgn dgn Allah , ad saja mnusia yg becok mnusia yg celupar mghadiahkan dosa ke arah dirinya sndiri hnya krna muak dan rasa lucu bla org nk brbh..knpa msti mcmtu..
knp?? stidak2nya ain ad rasa mo btaubat, mo brbh ke arah yg baik..Allah lbih suka hmbaNya yg brbh dan btaubat..tgglkan sgala laranganNya dan tunaikan smua suruhanNya..ain mnta maaf..ain xda mksud pn sumaa..ain mo org tau, ain bukan la pmpuan yg snggup mjtuhkan diri sndiri ke lmbah maksiat yg pnuh dgn kkotoran dan pnuh dosa2 bsar..ya Allah..mudah2han kgkwn ku, tdak fikir ngatif tntg diriku..Demi Allah, ain syg sahabat2 ain...

k la ..=( harap kamu smua fhm..


Sakit Belakang

Salam suma ^_^

Hye blogger, ain sait belakng laa..tp kan bukan belakang suma, tp kat pinggang tu..jalan ain pn cam org tua..mybe effect dri kcik kali ain slalu duduk bongkok kan..huhu..sakit ow..psal ni la ain kna Xray tp blum lg laa..xda masa mo p Xray, tranport xda laa..huhu..tu laa ni..ain x bleh duduk lama, baring lama, kena seimbang..ni la ni ..ain nmau dmam, batuk..tp sakit lain yg dtg..tp tiapa laa..sakit kcil ja ni...kan suma tu pghapus dosa2 kcil..btul xdak??

Tapi kan, rslt x lama lg mo kuar..huhu..takutnyaa..harapan ain XDA GAGAL..tu jaa..suma nya lulus..biarla ain kcewa dalam percintaan..tp xdak kcewa dlm pelajaran..tp kata hati ain , ain mo ambk kos agama..ain pn xtau..coz ain mo mndalami ilmu agama tu dgn lbih dlm..ain salah, ain salah pilih klas..ntahla knp ain pilih sgt tu klas sci..ikut org,,pdhal sndri tu low sci..huhu..tp tiapala, suma tu

9 hari lagi

Salam suma  ^_^

Hye blogger..Allah Huakbar, 10 hari lg...huhu..rslt spm mo kluar..kitaorang hnya mampu btawakal ja ni..ap lg ain, ain yg d johor x dpt ambk slip..yala, bleh tgk d sms  mslhnya ain dpt kah trima n ain dpt kah mampukah ain tgk rslt spm tu?? ya Allah..mudah2 han kami suma mendapat keputusan yg cemerlang, memuaskan guru2 kami..ya Allah..Kau berikan la kami keputusan yang memuaskan hati ibu bapa kami..memuaskan hty guru2 kami..dan dapat mengharumkan nama SEKOLAH MENENGAH AGAMA LIMAUAN KIMANIS..jua kwan2 kami dri skolah lain jgak..ya Allah..

Keluarga 25

Putri 5 science 2
- Farah Ain Ashara   - Syahirah Rosli   - Nurwaheedah Hasnierah Hashim   - Norhana Tasa mohd Isa
- Nur Amalina Muslim    - Hasedlindena Eddie   - Siti Nur Fazirah Ibrahim   - Nur Anisah Armin
- Nurul Hasmiera Afiqa Lawasa   -Yusnizeh Yunus   -Nor Azieamirah Sabli  - Masnora Malek

Putra 5 science 2

- Mohd Nazmi Kahalli  - Mohd Azlan Hafiezan Syukri  - Mohd Amirul Hilmi Hanoin
- Mohd Syawirul Wasli   - Mohd Fithri Waslie  - Mohd Zulfadli Ag Damit  - Mohd Fauzi Zazmi Ismail
 - Mohd Rizwan Roatman  -Mohd Azizul Hanif Hanafeh  - Mohd Adzhar Mahmud  - Mohd Syafiq Jamadih  -Mohd Azri Hanis Kifli  - Mohd Fariz Hj Razali

* maaf kalau ain ada salah bg nama..huhu..bukan bmksud melupakan mereka xdak..so jgn salah fhm..

Dormmate Ain    *btul ka ejaan ni..atau istilah ni??

- Kalsum Nurul Umayirah Abd. Maarif  - Nurul Athirah Basnih

Hailam Fewen  * geng ain


-Nur Azmina Abd Lahab  - Amirah Musfirah Mohd Sazali  - Nur Sajidah Masdek
- Norsyahrain Mohd Salleh

Gan kwan2 yg lain..=)...

InsyaAllah ..doa kena sentiasa..hubungan dgn Allah..Ain Rindu Kawan-Kawan

Salam suma ^_^

Jom nyanyi..gan ain..

"Gift Of A Friend"

Sometimes you think you'll be fine by yourself
Cause a dream is a wish that you make all alone
It's easy to feel like you don't need help
But it's harder to walk on your own
You'll change inside
When you realize

The world comes to life
And everything's bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
The gift of a friend
The gift of a friend

Someone who knows when you're lost and you're scared
There through the highs and the lows
Someone to count on, someone who cares
Beside you wherever you go
You'll change inside
When you realize

The world comes to life
And everything's bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
The gift of a friend

And when your hope crashes down
Shattering to the ground
You, you feel all alone
When you don't know which way to go
And there's no signs leading you home
You're not alone

The world comes to life
And everything's bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
When you believe in
When you believe in
The gift of a friend


Ain suka lagu ni...=(..best..trus ain dpt test2 vokal..hehe

Aku cuma Pasrah

Salam suma ^_^

Hye blogger...ain bru ja lpas dri klinik..sbnrnyaa slma ne ain sakit..ain tu memang dah lama..cuma ain ndatau plak dy akan datang blik..ain tau Allah Taala tntukan suma ni krna mgkin bg mghapuskan dosa2 kcil ain..kan, kalau kita sakit..pghapus dosa..amin..insyaAllah..ain ndatau la..bulan 3 ni ain slalu ja sdih..byk mslh..tp ain x la fikir sgt..cuma ain tkut x kuat hadapi suma ni..tp ain kuat..ain kna kuat..kna redha dan hnya mmpu btawakal..mgkin akibat ain krja brt kali..tu ain camni..ain x mnta sakit tu dtg..sdh Allah tntukan bgini..kita kna la trima dan kna jaga ksihatan kitaa..ain pn nmau sakit..suma org pn nmau sakit..alaa sakit ain ni besa saja,,ndala truk sgt..mgkin tlalu fkir rslt kaliah..ain tkut ja..mgkin ptanda..rslt ain nda ok..nau'zubillah..ya Allah...ain nmau,,ap yg ain usahakan selama ni ain nda dpt jdkan iya sbgai kyataan..ain kna kuat..sbb tu ain kna trima dgn hty yg tbuka..

Ain sakit besa ja..sakit blkng..tdi dah check..ain fkir x truk sgt pun..skali check, tmbh lg dktor tu pgng tmpat yg sakit..ya Allah..hnya Allah sahaja yg tau ap yg ain rasa..mami cakap lg ain slalu jatuh rmbut..byk kelimumur..alaa..bg ain suma tu besa..tau2, kna bg ubt dy...dktor kata ain kna xray..x boleh d biarkan..huhu..tkutnya tym tu..tp ain trima ja..thinking +ve right..alaa fikir ja xray nk knl pasti ap sakit ain..mgkin byk angin, urat bengkak kali..coz abg jul cakap dy pun pnah kna mcm ni..cuma mama yg rsau sgt..psal tu la mama trus bawa ain p klinik..mggu dpn ain tpksa pegi hspital bsar..siap kna bg borang lg..huhu..kna xray jgak..ain rasa ni tjadi tym ain keja ni..ain kan slalu angkat krusi yg btingkat2..angkat meja..ala suma tu rngan la..bukan brt sgt..lgpun ain dah besa pun..skali dktor tu ckp, ad keja brt x,,ad jtuh x..ain diam ja,,malah ain snyum..ain ckp ain ok..ok laa..bukan truk sgt..yg pnting ain kna xray dulu..bru bleh tau kputusan dy..kan? doakan ja ain k..supaya ain sihat,,dan tiada ap2 yg mnakutkan..

Apa yg pnting ain rndu sgt2 dgn kwn2 ain..ain mo pluk dorg..ain rndu kuarga ain d sabah, ain rndu adk angkat ain..rndu mama iti,, suma ain rndu..ain sayang suma org..biar la ad yg x syg ain..biarla ad yg bnci ain..ain x kesah..yg pnting ain syg suma..ain xmau ad musuh pun ..biar la org buat ain ni jdi musuh..mgkin dorg suka..yg pnting ain nk ukhuwah ain gan kwn2 x putus..ain sayang kamu suma..=(

k la tu ja..wasalam..^_^

Saya Ada Adik Angkat

Salam.^_^

Hari ni ain mo bg cet pasal adik angkat ain..nama dy...rohani..crita psal dy ni..ok ain ngaku dulu..ain memang  nda suka gan dy..atas sbb ttntu..bukan bnci laa..cumaa ain nda sngka yg dy akn buat cmtu..wlupun kmi hnya adik brdik angkat..cuma kcewa jala..tp tu pkara lama laa..nda bek d ingat..lgpun mslh tu cuma salah fhm..ain nda salahkan dy pun..manusia ni tidak akn tlepas dri wat ksilapan..tp sjak ja ain tgk post dy d fb..ain rasa mcm dy dy ikhlas mo jdkan ain ni kaka angkat dy..post dy psal..ntahla ain lupa yg pnting masa tu la ain rsa ain sgt2 bsalah gan dy..ain xdak ptut wat camtu..mybe dulu tu ain sakit hty sgt...tu laa..tp tu kisah lama dah..x perlu d ingt..

Yang pnting skrg ni ain gan dy sgt3 rapat mcm adk brdik kndung...d fb pun cover photo ain gan dy..hehe..smpai ad org cakap kmi ni KEMBAR..haha..biar btul..heheh..xdaklaa manada..mybe hdung kali yg mncung..hehe..kmi sama2 single..tp dy ramai pminat..cntik bh..alim...bgus tau..tp dah d boking la katakan..tp ndala bkpel .,,dorg just kwn ja la..akak doa adk smoga dapat lelaki yg tulus mcintai adk..hehe..wah2 cakap2 psal cinta la pula,,pdhal umur kita ni blum ssuai tuk bcinta..bg org tua2 la ckp..tp remaja zaman skrg ni, emm..kemaruk bcinta tu kuat sgt...hehe..yg pnting pergaulan kita kna d jaga..btul xdak?? biarpun bkpel tu d katakan HARAM..tp ad alasan2 yg ttntu yg mmbuatkan kpel tu haram..tp ain ni x pndai laa katakan coz ain pn pnah bkpel kan..jd ain x dpt bg komen..yg pnting kita jga pgaulan kita..

Ain sayang gan adik angkat ain ni..ntahlaa..pkara yg mmbuatkan sy selesa..
     
       ~ Kami 'satu kepala'
       ~ Kami sama2 dpermainkan..ndalaa..haha..
       ~ Byk cakap
       ~ Kami ni suka ketawa..
       ~ Lau bgosip2 kami la pling manang..
       ~ Kami byk rahsia..

Ntahla..byk lg kali..tu laa..byk org yg mo pisahkan kami..dulu pnya critaa..krna stu mulut..kmi tpgaruh dan sama2 memendam rasa tidak puas hty sesama sendiri..pdhal kmi kna sabo Touch..jhatkan..mereka sngaja nmau kmi rapat..namau kami happy..mo kami membenci..pdhal perbuatan org tu la, wat kami semakin rapat..hehe.. nak tgk gmbr dy tak?Ni la dy...cantikkan...nak curi hty dy?? try la ...

Ni gmbr yg ain edit hehe..

ni gmbr dy lg..hehe

haha..ni gbung byk..hehe..

gmbr ni dy edit..ni la frst cover gmbr kmi..hehe

Puas tgk?? hehe..tu la dy..nmpk manis kan..berminat..na 6ber dy..014..........smbungla sndiri..hehehe..joke2 jak..hehe...ap pun

          Kaka Sayang Adik...

Bye..suma..syg kamu..=)
Hak Milik Terpelihara ^_^ dijaga Milik Ain